Evrak Listesi

Hasar Yardım

Sigortalı veya sigorta ettiren, poliçede belirtilen rizikolardan birinin gerçekleşmesi halinde hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunmalıdır.

 

Araç hasarlarınızda sizlere sağlamış olduğumuz anlaşmalı servis avantajlarından yararlanmak için web sayfamızda yer alan anlaşmalı servisler linkinden en yakın anlaşmalı servise başvurabilirsiniz.

Hasar Anında Yapılacak İşlemler

Sigortalı veya sigorta ettiren, poliçede belirtilen rizikolardan birinin gerçekleşmesi halinde hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunmalı ve sigortalı değilmişçesine hareket ederek hasardan haberdar olur olmaz hasarı azaltıcı her türlü tedbirleri almalıdır.

Ayrıca, hasarın meydana geliş nedeninin bilinebilmesi ve buna ilişkin deliller ile rücu hakkının kullanılmasına ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri sigortacıya veya sigortacının yetkili kıldığı temsilcilerine gecikmeksizin temin etmeli, bu kişilerin sigorta kapsamında yer alan hususlarda ve bunlara ilişkin belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermeli, sigorta konusu riziko ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri var ise bunları sigortacıya bildirmelidir.

Mobil Kaza Tutanağı uygulaması ile kaza anında tutanağınızı çok hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki listeden poliçenize uygun evrak listesini bulabilirsiniz.

Kasko Hasarı Durumunda Yapılması Gerekenler

Kasko hasarları; çarpma – çarpışma hasarları, cam hasarları, araç çalınma hasarları olmak üzere oluşum sebeplerine göre farklılaşmaktadır. Hasar oluşumuna göre istenen belgeler çeşitlenip değişim gösterebilmektedir.

Çarpma – Çarpışma Hasarları

Çarpma-çarpışma kaynaklı kasko hasarları söz konusu olduğunda, aşağıda yer alan adımları izleyerek hasar sürecinizi kolaylıkla yönetebilirsiniz:

 1. Hasarı Belgeleyin: Kaza durumunda kaza tespit tutağını doldurup zaman kaybetmeden zabıt tutturmayı ihmal etmeyin.
 2. Hasar İhbar Hattımızı Arayın: Çekici ya da ikame araç talebiniz için 0850 255 0 222 no’lu hasar ihbar hattımızı arayıp ihbar bildiriminizi gerçekleştirin.

Hasarınızı bildirirken sunmanız gereken bilgiler;

 • Poliçe numarası
 • Sigortalının adı ve soyadı
 • Hasar tarihi ve saati
 • Hasarın oluş şeklini ve lokasyonunu
 • Tahmini hasar miktarı
 • Aracın bulunduğu servisin açık adresi ve servis irtibat bilgileri
 • Tutanak türü
 1. Aracınızı Oto Servise Götürün: Kazanın gerçekleştiği aracı GRİ Sigorta anlaşmalı servislerinden size en yakın olanına ya da dilediğiniz başka bir oto servise götürün. Bu noktada şirketimizin anlaşmalı olduğu oto servislerden birini tercih etmek size büyük fayda sağlayacaktır. Hasar sürecinizi ücretsiz gerçekleştirecek anlaşmalı oto servislerimizi görüntülemek için tıklayınız.
 2. Gerekli Evrakların Temin ve Teslim İşlemlerini Gerçekleştirin: Zaman kaybetmeden gerekli evrakları aracınızı götürdüğünüz servise teslim edin. Şayet eksik bir evrak söz konusu ise, evraktalep@grisigorta.com.tr ya da hasar@grisigorta.com.tr adresine mail atarak evrağınızın teslimini gerçekleştirebilirsiniz.
 1. Dosya Takibinizi Yapın: Hasar dosyanızın takip işlemlerini “Hasar Takibi” modülümüzden yararlanarak ya da 0850 255 0 222 no’lu hasar ihbar hattımızı arayarak gerçekleştirebilirsiniz. 

Hasar Takibinizi online gerçekleştirmek için tıklayınız.

        Temin Edilmesi Gereken Belgeler

 • Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı veya kaza zaptı tasdikli örneğ
 • Zabıt söz konusu değilse, sürücünün detaylı beyanı
 • Zabıt söz konusu ise, alkol raporunun tasdikli örneği
 • Zabıt söz konusu değilse, karşı tarafın kusurunu kabul ettiğine dair beyan
 • Ehliyet fotokopisi
 • Ruhsat fotokopisi
 • Aracın hasar fotoğrafları /veya olay mahalli fotoğrafları
 • Sigortalıya ait IBAN
 • Başvuran vekil ise vekâletname ve vekilin IBAN numarası
 • Araç yük taşıyor ise taşıma ve/veya sevk irsaliyesi, gerekiyor ise kantar fişi
 • Onarım faturası

       Tüzel kişiliklerde;

 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • İmza yetkilisi / yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi

       Pert hasar durumunda;

Pert hasarları söz konusu ise, yukarı belirtilen evraklara ek olarak talep edilmesi halinde;

 • Noter Tasdikli Satış Vekaleti
 • Trafik ve tescil yaprakları dahil ruhsat aslı
 • Araç plakaları (Araç üzerinden alınıp kesinlikle gönderilmesi gerekmektedir)
 • Kontak anahtarı araç üzerinde kalmak üzere, yedek anahtarlar
 • Maliyeden temiz yazısı
 • Aracın alım faturası
 • Mutabakatname
 • D/M kaldırıldığına dair banka yazısı

       Hasar Yurt Dışında Gerçekleştiyse;

 • Hasar olan ülkenin resmi kuruluşlarınca tıtulan zaptın sureti
 • Hasar olan ülkenin avarya komiseri veya uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu
 • Bu raporun mahalli Türk Konsolluğu’nca tasdiki
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi

Araç Çalınması Hasarları

Araç çalınması söz konusu olduğunda, aşağıda yer alan adımları izleyerek hasar sürecinizi kolaylıkla yönetebilirsiniz:

 1. Olayı Belgeleyin: Hiç zaman kaybetmeden aracın çalındığına dair zabıt tutturun.
 2. Polise İhbarda Bulunun: Hırsızlığın meydana geldiğini öğrenir öğrenmez 155 polisi arayın, en yakın karakola giderek zabıt tutturun.
 3. Hasar İhbarında Bulunun: 0850 255 0 222 no’lu hasar ihbar hattımızı arayarak ya da poliçeniz ile birlikte karakol müracaat tutanağınızı hasar@grisigorta.com.tr mail adresine yollayarak çalıntı bildiriminde bulunun.

Hasarınızı bildirirken sunmanız gereken bilgiler;

 • Poliçe numarası
 • Sigortalı adı ve soyadını
 • Çalınma tarihi
 1. Gerekli Evrakların Temin ve Teslim İşlemlerini Gerçekleştirin: Zaman kaybetmeden gerekli evrak listesini hazırlayın, çalındığı günden itibaren 30 gün içerisinde aracınızın bulunamaması durumunda gerekli evrakları tarafımıza ulaştırın. Şayet eksik bir evrak söz konusu ise, evraktalep@grisigorta.com.tr ya da hasar@grisigorta.com.tr adresine mail atarak evrağınızın teslimini gerçekleştirebilirsiniz.
 2. Dosya Takibinizi Yapın: Hasar dosyanızın takip işlemlerini “Hasar Takibi” modülümüzden yararlanarak ya da 0850 255 0 222 no’lu hasar ihbar hattımızı arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

Hasar Takibinizi online gerçekleştirmek için tıklayınız.

Temin Edilmesi Gereken Belgeler

 • Karakol müracaat tutanağı tasdikli örneği
 • Maliyeden borcu yoktur yazısı
 • Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları
 • Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nden alınan Çalıntı kaşeli ruhsat aslı
 • Aracın trafik dosyası
 • Asıl ve yedek anahtarlar
 • Dain-i Mürtehin söz konusu ise, ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Vekâletname
 • Sigortalı IBAN bilgisi

Cam Hasarları

 Cam hasarı durumunda, aşağıda yer alan adımları izleyerek hasar sürecinizi kolaylıkla yönetebilirsiniz:

 1. En yakın anlaşmalı cam servislerini öğrenin: Size en yakın anlaşmalı cam servisimizi öğrenmek için 0850 255 0 222 no’lu hasar ihbar hattımızı arayabilir, web sitemizde yer alan Anlaşmalı Cam Servislerimiz bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

Anlaşmalı cam servislerimizi görüntülemek için tıklayınız.

 1. Gerekli belgeleri cam servisine iletin

Temin Edilmesi Gereken Belgeler:

 • Hasar beyanı
 • Ruhsat sureti
 • Hasar seyir halinde gerçekleştiyse ehliyet sureti
 • Hasarlı araç ve cama ait fotoğraflar
 • Dain-i mürtehin söz konusuyla, ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
 • Sigortalı banka bilgileri

İş Yeri Hasarları

İş yeri hasarları; yangın hasarları, cam hasarları, fırtına hasarları, hırsızlık hasarları, dahili su hasarları, elektronik cihaz hasarları, deprem hasarları, 3. şahıs hasarları, işveren mali mesuliyet hasarları, asansör mali sorumluluk, cam kırılması hasarları, makine kırılması hasarları olmak üzere farklılaşmaktadır.

Hasar oluşumuna göre istenen belgeler çeşitlenip değişim gösterebilmektedir.

 

Konut Hasarı Durumunda Yapılması Gerekenler

 1. Hasar İhbarında Bulunun: 0850 255 0 222 no’lu hasar ihbar hattımızı arayarak iş yeri hasarınızı bildirin, hasar dosyanızı aktif hale getirin.
 2. Ekspertiz Sürecini Takip Edin: Dosyanız için atanan eksperinizle uygun bir zaman belirleyerek bir an önce hasar kontrolünüzü gerçekleştirin.
 3. Gerekli Evrakların Temin ve Teslim İşlemlerini Gerçekleştirin: Gerekli evrakları hazırlayarak eksperinize teslim edin.

 

Hasarınız cam hasarı ise, size atanan dosya sorumlusuna gerekli evrakları teslim edin.

 

 1. Dosya Takibinizi Yapın: Hasar dosyanızın takip işlemlerini “Hasar Takibi” modülümüzden yararlanarak ya da 0850 255 0 222 no’lu hasar ihbar hattımızı arayarak gerçekleştirin.

Hasar Takibinizi online gerçekleştirmek için tıklayınız.

 

Temin Edilmesi Gereken Belgeler

Yangın Hasarlarında:

 • İtfaiye raporunun tasdikli örneği
 • Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanaklar
 • Var ise onarım faturaları
 • Bina hasarları söz konusuysa tapu sureti veya kira sözleşmesi
 • Kasıt olup olmadığının tespiti için Cumhuriyet Savcılığından alınan takipsizlik kararı
 • Fotoğraflar
 • Zararı anlatan talep yazısı,
 • Yangın büyümeden sigortalı imkanları ile söndürüldüğü durumlarda ayrıntılı beyan,
 • İş yeri vergi levhası,
 • Hasarlı malın alış faturaları,
 • İş yerinin mali kayıtları
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi
 • Sigortalıya ait IBAN ve hesap bilgileri

 

Cam Hasarlarında:

 • Sigortalının beyanı (hasar nasıl meydana geldi, hasarın rakamsal karşılığı)
 • Hasar fotoğrafı
 • Cam faturası
 • Sigortalıya ait IBAN ve hesap bilgileri
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı

 

Yağış ve Fırtına Hasarlarında:

 • Sigortalının beyanı (hasar nasıl meydana geldi, hasarın rakamsal karşılığı)
 • Meteoroloji raporu
 • Sigortalıya ait IBAN ve hesap bilgileri
 • İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge

 

Hırsızlık Hasarlarında:

 • Görgü tespit tutanağı,
 • İfade tutanağı,
 • Faillerin ve çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol/jandarma yazısı (1 aylık bekleme süresinin dolması gerekir),
 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan,
 • Zararı anlatan tazminat talep yazısı,
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı,
 • Var ise, çalınan eşyalara ilişkin fatura suretleri

 

Dahili Su Hasarlarında:

 • Sigortalının beyanı (hasar nasıl meydana geldi, hasarın rakamsal karşılığı)
 • Hasar fotoğrafı
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Tüm mali kayıtlar ve vergi levhası
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
 • Sigortalıya ait IBAN ve hesap bilgileri
 • İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname

 

Elektronik Cihaz Hasarlarında:

 • Sigortalının beyanı (hasar nasıl meydana geldi, hasarın rakamsal karşılığı)
 • Yangın hasarı söz konusuysa itfaiye raporu
 • Teknik servis raporu
 • Hırsızlık hasarı söz konusuysa karakol tutanağı
 • Alış faturaları
 • Hırsızlık söz konusuysa, bulunamadı zaptı
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
 • Sigortalıya ait IBAN ve hesap bilgileri
 • İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname
 • Hasar fotoğrafları

 

Deprem Hasarlarında:

 • Sigortalının beyanı (hasar nasıl meydana geldi, hasarın rakamsal karşılığı)
 • Hasar fotoğrafı
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
 • Sigortalıya ait IBAN ve hesap bilgileri

3. Şahıs Mali Mesuliyet Hasarlarında:

 • Poliçe bilgileri
 • Mevcutsa, iş kazasına ilişkin SK müfettişleri ve/veya iş güvenliği müfettişleri tarafından tutulan tutanak
 • Tutanak asılları mevcut değilse, hasarın meydana geliş şeklini anlatan mağdur ve sigortalının yazılı beyanı
 • Mahkeme kusur durumu tespiti
 • SSK bordrosu, işe giriş bildirgesi
 • Yaralanma söz konusuysa tedavi masraflarını gösteren fatura asılları
 • Vefat söz konusuysa veraset ilamı, nüfus aile kaydı, defin ruhsatı ve ölü muayene zaptı
 • Üçüncü şahsın zararı sigortalı tarafından karşılandıysa muvafakat
 • IBAN ve hesap bilgileri

 

İşveren Mali Mesuliyet Hasarlarında:

 • SSK bordrosu, işe giriş bildirgesi
 • Mevcutsa, iş kazasına ilişkin SK müfettişleri ve/veya iş güvenliği müfettişleri tarafından tutulan tutanak
 • Tutanak asılları mevcut değilse, hasarın meydana geliş şeklini anlatan mağdur ve sigortalının yazılı beyanı
 • Mahkeme kusur durumu tespiti
 • Vefat söz konusuysa veraset ilamı, nüfus aile kaydı, defin ruhsatı ve ölü muayene zaptı
 • Yaralanma söz konusuysa tedavi masraflarını gösteren fatura asılları
 • IBAN ve hesap bilgileri

 

Asansör Mali Mesuliyet Hasarlarında:

 • Poliçe sureti
 • Kaza zaptı
 • İfade tutanakları
 • Görgü tespit tutanağı
 • Talep beyanı
 • Kesinleşmiş gerekçeli mahkeme kararı
 • Periyodik bakım sözleşmesi
 • Kusur tespiti için onaylı mahkeme bilirkişi raporu
 • Başka sigorta şirketlerinde yaptırılmış poliçe var ise poliçe suretleri
 • Her olayın özelliğine bağlı olarak, farklı nitelikte evraklar istenebilir

 

Cam Kırılması Hasarlarında:

 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
 • Onarım faturası
 • Eksper gönderilmediyse, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları
 • IBAN ve hesap bilgileri
 • Rüculu hasarda imzalı ibraname makbuzu

 

Makine Kırılması Hasarlarında:

 • Olaya ilişkin sigortalı beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Teknik servis raporu
 • Hasar ile ilgili teklifler
 • Hasarlı cihazın alım faturası
 • Fotoğraflar

Yukarıdaki hasarların 20.000 TL üzeri olması durumunda aşağıdaki ek belgeler istenebilir:

Gerçek kişilerde:

Nüfus Cüzdan kopyası ve ibraname

Tüzel kişiliklerde:

 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunmalı)

Ferdi Kaza Hasaları

Ferdi kaza hasarlarında istenen belgeler ve izlenmesi gereken hasar süreci; vefat durumunda, sakatlık durumunda ve yaralanma durumunda farklılık gösterebilmektedir.

 

Ferdi Kaza Hasarı Durumunda Yapılması Gerekenler

 1. Hasar İhbarında Bulunun: 0850 255 0 222 no’lu hasar ihbar hattımızı arayarak ferdi kaza hasarınızı bildirin.
 2. Gerekli Evrakların Temin ve Teslim İşlemlerini Gerçekleştirin: Gerekli evrakları hazırlayarak genel müdürlüğümüze iletin.
 3. Dosya Takibinizi Yapın: Hasar dosyanızın takip işlemlerini “Hasar Takibi” modülümüzden yararlanarak ya da 0850 255 0 222 no’lu hasar ihbar hattımızı arayarak gerçekleştirin.

Hasar Takibinizi online gerçekleştirmek için tıklayınız.

 

Temin Edilmesi Gereken Belgeler

Vefat Durumunda:

 • Poliçe bilgileri
 • Nüfus idaresi tarafından alınacak tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Ölüm kaza sebepli ise kaza raporu (cinayet durumlarında ek olarak Cumhuriyet Savcılığı iddianamesi ile takipsizlik kararı)
 • Veraset ilamı
 • Defin ruhsatı
 • Aile nüfus kayıt örneği
 • Ölü muayene otopsi raporu
 • Mirasçıların nüfus cüzdan fotokopileri ve IBAN bilgileri

 

Sakatlık / Maluliyet Durumunda:

 • Poliçe bilgileri
 • Kaza raporu
 • Maluliyet durumunu aktaran hastane raporu (Devlet / üniversite hastanesinden alınmış olmalıdır)
 • Kaza sonrası ilk kaldırıldığı hastanece girişte düzenlenen adli rapor,
 • Tüm doktor, epikriz, ameliyat raporları
 • Tedavi masraflarını gösteren fatura asılları
 • İlaç kupürleri ve reçeteler
 • Hastaneden edinilecek takip ve tedavi tabela formu
 • Sigortalı IBAN ve hesap bilgileri

 

Yaralanma Durunumda:

 • Poliçe bilgileri
 • Kaza raporu
 • Doktor ve hastane raporları
 • Tedavi masraflarına ait fatura asılları ve detaylı dökümleri
 • İlaç kullanıldıysa, ilaçlara ait kupürler ve reçeteler
 • Medikal malzeme kullanıldıysa, doktor istek ve gereklilik raporu ile malzemenin hastaya kullanıldığına dair doktor onayı
 • Sigortalı IBAN ve hesap bilgileri.

Konut hasarları; yangın hasarları, cam hasarları, fırtına hasarları, hırsızlık hasarları, dahili su hasarları, deprem hasarları, elektronik eşya hasarları olmak üzere farklılaşmaktadır.

Hasar oluşumuna göre istenen belgeler çeşitlenip değişim gösterebilmektedir.

Konut Hasarı Durumunda Yapılması Gerekenler

 1. Hasar İhbarında Bulunun: 0850 255 0 222 no’lu hasar ihbar hattımızı arayarak konut hasarınızı bildirin, hasar dosyanızı aktif hale getirin.
 2. Ekspertiz Sürecini Takip Edin: Dosyanız için atanan eksperinizle uygun bir zaman belirleyerek bir an önce hasar kontrolünüzü gerçekleştirin.
 3. Gerekli Evrakların Temin ve Teslim İşlemlerini Gerçekleştirin: Gerekli evrakları hazırlayarak eksperinize teslim edin.

Hasarınız cam hasarı ise, size atanan dosya sorumlusuna gerekli evrakları teslim edin.

 1. Dosya Takibinizi Yapın: Hasar dosyanızın takip işlemlerini “Hasar Takibi” modülümüzden yararlanarak ya da 0850 255 0 222 no’lu hasar ihbar hattımızı arayarak gerçekleştirin.

Hasar Takibinizi online gerçekleştirmek için tıklayınız.

Temin Edilmesi Gereken Belgeler

Yangın Hasarlarında:

 • İtfaiye gelmiş ise itfaiye raporunun tasdikli örneği
 • Polis gelmiş ise karakol tutanaklarının tasdikli örneği
 • Savcılıktan takipsizlik kararı veya iddianamesi
 • Hasar fotoğrafı
 • İpotekli veya rehinli hasarlarda muvaffakatname
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Sigortalının beyanı (hasar nasıl meydana geldi, hasarın rakamsal karşılığı)
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
 • Sigortalıya ait IBAN ve hesap bilgileri

Cam Hasarlarında:

 • Sigortalının beyanı (hasar nasıl meydana geldi, hasarın rakamsal karşılığı)
 • Hasar fotoğrafı
 • Cam faturası
 • Sigortalıya ait IBAN ve hesap bilgileri
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı

Yağış ve Fırtına Hasarlarında:

 • Sigortalının beyanı (hasar nasıl meydana geldi, hasarın rakamsal karşılığı)
 • Meteoroloji raporu
 • Sigortalıya ait IBAN ve hesap bilgileri
 • İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge

Hırsızlık Hasarlarında:

 • Sigortalının beyanı (hasar nasıl meydana geldi, hasarın rakamsal karşılığı)
 • Karakoldan alınacak belgeler: ifade tutanağı, olay yeri inceleme raporu, hasar tutarının 50.000 TL’yi aşması durumunda bulunamadı yazısı
 • Hasar fotoğrafı
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
 • Sigortalıya ait IBAN ve hesap bilgileri
 • Alış faturaları
 • Mallar bulunda ise teslim tesellüm belgesi
 • İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname

Dahili Su Hasarlarında:

 • Sigortalının beyanı (hasar nasıl meydana geldi, hasarın rakamsal karşılığı)
 • Hasar fotoğrafı
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
 • Sigortalıya ait IBAN ve hesap bilgileri
 • İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname

Elektronik Cihaz Hasarlarında:

 • Sigortalının beyanı (hasar nasıl meydana geldi, hasarın rakamsal karşılığı)
 • Yangın hasarı söz konusuysa itfaiye raporu
 • Teknik servis raporu
 • Hırsızlık hasarı söz konusuysa karakol tutanağı
 • Alış faturaları
 • Hırsızlık söz konusuysa, bulunamadı zaptı
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
 • Sigortalıya ait IBAN ve hesap bilgileri
 • İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname

Deprem Hasarlarında:

 • Sigortalının beyanı (hasar nasıl meydana geldi, hasarın rakamsal karşılığı)
 • Hasar fotoğrafı
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
 • Sigortalıya ait IBAN ve hesap bilgileri

Yukarıdaki hasarların 20.000 TL üzeri olması durumunda aşağıdaki ek belgeler istenebilir:

Gerçek kişilerde:

Üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi

Tüzel kişiliklerde:

 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunmalı)

Zorunlu Deprem Sigortalarında İstenebilecek Evrak Listesi

 • Hasar Bildirimi (TC kimlik veya poliçe numarası ile)
 • Güncel Tapu Bilgisi
 • Hasar Yeri Açık Adresi (Eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için)
 • Sigortalı Telefonu (Sabit ve/veya cep)
 • Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin yanında, deprem teminatı içeren başka bir sigorta poliçesi de bulunuyorsa, bu konuda DASK’a bilgi verilmesi

Hasar tespit işlemleri, DASK tarafından görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlileri tarafından gerçekleştirilmekte ve belirlenen tazminat ödemeleri doğrudan DASK tarafından yapılmaktadır.