2020 Dördüncü Dönem

Bilanço için tıklayınız.

Gelir tablosu için tıklayınız.

Nakit akışı için tıklayınız.

Özsermaye değişimi için tıklayınız.

2021

2021 Haziran Bilanço için tıklayınız.

2021 Haziran Sonu Gelir Tablosu için tıklayınız.

2021 Haziran Sonu Nakit Akışı için tıklayınız.

2021 Haziran Sonu Özsermaye Değişimi için tıklayınız.

2021 Dördüncü Dönem

2021 Aralık Bilanço için tıklayınız.

2021 Aralık Sonu Gelir Tablosu için tıklayınız.

2021 Aralık Sonu Nakit Akışı için tıklayınız.

2021 Aralık Sonu Özsermaye Değişimi için tıklayınız.