2020 Dördüncü Dönem

Bilanço için tıklayınız.

Gelir tablosu için tıklayınız.

Nakit akışı için tıklayınız.

Özsermaye değişimi için tıklayınız.