Ortaklık Yapısı
Hisse Oranı
Paragon Holding83,0%
Diğer17,0%
Toplam:100%