Tarım Sigortası

Tarım sigortaları çiftçi ve üreticinin desteklenmesini, doğal afet yahut iklimsel koşullardan görebileceği olası zararın önüne geçilmesini ya da en aza indirgemesini amaçlayan sigorta ürünleridir. 

Devlet destekli tarım sigortaları havuzu olan TARSİM ayrıca;

✔️ Kanatlı kümes hayvanlarının hastalanması gibi durumları

✔️ Yaralanma, böcek sokması, zehirlenme, güneş çarpması gibi çiftçinin sağlığını veyahut üretimini tehdit edecebilecek durumları da kapsar.

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası, Sera Sigortası, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Hayat Sigortası, Su Ürünleri Hayat Sigortası ve Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası, TARSİM içine giren sigorta çeşitleridir.

Tarım Sigorta Ürünlerimiz

Türkiye'de bir ilk olup yalnızca GRI acentelerinde satışı bulunan "GRI Geleneksel Tarım Sigortası" dahilinde, artık ÇKS belgesi olmayan tarlalar ve tapusuz parseller de teminat altına alınacak. 

✔️ ÇKS'si ve tapusu olmayan tarlalar ile parseller, hisseli araziler, hazine arazileri ve tapu alamayan bütün araziler dolu ve yangın riskine karşı teminat altına alınır.

✔️Meyveler dahil, tüm tarım ürünleri dolu ve kalite kaybı riskine karşı teminat altına alınır.

✔️ GRI Geleneksel Tarım Sigortası ile teminat altına alınan ürün grupları:

Tüm meyve ürünleri - Portakal, limon, mandalina, erik, şeftali, kiraz, üzüm, nektarin, zeytin, ceviz, antepfıstığı, badem, patates vb.

Tüm tahıl ürünleri - Ayçiçeği, mısır, sorgum, kinoa, kişniş, burçak, çavdar, kuş yemi, aspir, haşhaş, çentik, arpa, yonca, korunga vb.

Tüm baklagiller - Mercimek, nohut, fasulye, barbunya, börülce, bakla, soya vb.

✔️ Tüm GRI Sigorta acenteleri bu ürünün satışına yetkilidir.

Türkiye'de bir ilk olup yalnızca GRI acentelerinde satışı bulunan "Hasat Dostu Sigorta" dahilinde, hasat sonrası tarlada bekletilen tahıl saplarının yangın riskine karşı teminat verilir.

✔️ Teminat  hasat tarihinde başlayıp hasat tarlada bulunduğu sürece geçerlidir.

✔️ Teminat hasat tarihinden itibaren en geç 30 gün sonra sona erer.

✔️Asgari prim 100 TL’dir.

✔️ Sigortalanacak arazi için çiftçinin TARSİM poliçesi yürürlükte olmalıdır.

✔️ Tüm GRI Sigorta acenteleri bu ürünün satışına yetkilidir.

Bitkisel ürünlere, meyve ağaçlarına, çay ve asmaların kendisine ya da ile fidanlarına, süs bitkisi fidanlarına gelebilecek zararları karşılayan sigorta ürünüdür.

DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı büyükbaş hayvanlara gelen zararları karşılayan sigorta ürünüdür.

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı küçükbaş hayvanlara gelen zararları karşılayan sigorta ürünüdür.

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

Kapalı tesislerde üretilip yetiştirilen ya da açık ve yarı açık sistemde yetiştirilip üretilen kümes hayvanlarında; her türlü doğal afet, yangın, infilak, kaza ve zehirlenme durumlarında ortaya çıkacak zararları karşılayan sigorta ürünüdür.

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI

Dolu, fırtına, hortum gibi  etkenlerin seranıza ve seranızda yetişen  ürünlerinize  verdiği zararları karşılamaya yarayan sigorta ürünüdür. 

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

 

 

Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı tesislerde yetiştiriciliği yapılan su ürünleri ve kafes ağlara gelecek zararları karşılayan ürün türüdür. 

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTASI

Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı aktif (içinde arı bulunan), plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarda meydana gelen zararları karşılamaya yarayan sigorta ürünüdür.

DEVLET DESTEKLİ ARICILIK (ARILI KOVAN) SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

 

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf,  tritikale, nohut,  kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünlerinde ilçe genelinde doğrudan neden olacağı verim kaybı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Tarım Sigortaları Havuzu verileri esas alınarak tespit edilen ilçenin eşik verim değerine kadar teminat altına alan sigorta ürünüdür.

DEVLET DESTEKLİ İLÇE BAZLI KURAKLIK VERİM SİGORTASI