Gri DASK

Depremi ve doğa olaylarını önlemek belki mümkün değil fakat depreme karşı önlemlerimizi almak bizim elimizde. DASK da bu önlemlerin başında yer alıyor.

Deprem haritasına göre, ülkemiz KAF, DAF ve BAF fay hatları üzerine kurulu. Bu da ülke olarak daimi surette deprem tehlikesi ile burun buruna olduğumuz anlamına gelmekte.

Depremi ve doğa olaylarını önlemek belki mümkün değil fakat depreme karşı önlemlerimizi almak bizim elimizde. DASK da bu önlemlerin başında yer alıyor.

Açılımı Zorunlu Deprem Sigortası olan DASK, adı üstünde zorunlu bir poliçe türü olup deprem yahut deprem kaynaklı infilak, yangın, tsunami gibi felaketlerin maddi olarak karşılanmasına yardımcı olur.

 

Zorunlu Deprem Sigortası hangi binaları kapsar?

DASK poliçesi, belediye sınırları içinde kalan ve mesken olarak inşa edilen binalar ile bu bina içinde bulunan ticarethaneleri kapsamaktadır.

 

Hangi binalar zorunlu deprem sigortasının kapsamı dışında kalmaktadır?

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
 • Belediye sınırları dışındaki binalar,
 • Köylerdeki yapılar,
 • Tamamen ticari maksatla inşa edilmiş yapılar (İş hanları, fabrikalar, eğitim tesisleri).
 • İnşaatı tamamlanmamış yapılar,
 • Tapu kaydı bulunmayan yapılar,
 • Mesken olarak kullanılmayan harap bakımsız metruk binalar,

DASK kapsamı dışında kalan binalardır.

 

Zorunlu Deprem Sigortası Ne Zaman Yenilenmelidir?

DASK geçerlilik süresi, poliçe tanziminden itibaren 1 sene olup poliçenin her sene yenilenmesi gerekmektedir.

DASK Kapsamındaki Bina Bölümleri Hangileridir?
 • Temeller
 • Ana Duvarlar, İstinat Duvarları ve Bahçe Duvarları
 • Tavan Ve Taban
 • Merdiven ve Koridorlar
 • Asansör
 • Çatı ve Bacalar

 

 

Teminatlar

Zorunlu Deprem Sigortasında Teminat Dışı Kalan Haller Nelerdir?

Ev eşyaları, enkaz kaldırma, kar kaybı, iş durması, kira kaybı, alternatif masraflar, mali sorumluluk, manevi tazminat talepleri, bedeni zararlar ve vefat, deprem dışı oluşan yıkım ve hasarlar teminat dışı kalan hallerdir.

 

DASK Yaptırmak İçin Hangi Bilgi ve Belgeler Gerekmektedir?

 • Sigortalının adı, adresi, iletişim bilgileri, T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler için vergi kimlik numarası
 • Sigortalanacak yerin açık adresi, tapu bilgileri, binanın inşa yılı, binadaki toplam kat sayısı, bina hasar durumu
 • Sigortalanacak yerin brüt olarak yüzölçümü ve kullanım şekli

DASK Hesaplama Nasıl Yapılır?

DASK sigorta bedeli hesaplanırken;

 • Bölgedeki deprem riski
 • Binanın yapısal özellikleri (Bina yaşı vb.)
 • Konutun brüt metrekaresine dikkat edilir.

 

Zorunlu Deprem Sigortası Hangi Teminatları Kapsar?
Deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın İnfilak Tsunami Yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararlar